Aftenbønn

Takk, Vår Fader i Himmelen, for denne dag.
Når jeg får den på avstand, vær den til behag.
Se i nåde til meg som vil være ditt barn,
og løs meg fra å sprelle i samfunnets garn.
Gi meg styrke og mot til å være meg selv.
La meg være en glad laks på vandring i elv.
I all evighet du, Far, vil råde på jord.
Gi meg ditt vis å gjøre og liv ved ditt ord.